Санирането на една сграда включва подмяна на старата дограма, монтиране на вътрешна и външна топлоизолация, ремонт или цялостна подмяна (ако е необходимо) на покрива, ремонт или подмяна на електрическата инсталация, ремонт или подмяна на ВиК инсталацията и още редица дейности, които могат да се обобщят като пълен ремонт на сградата.

Обърнете се към нас, за да получите бърза, точна и ясна оферта за цялостно или частично саниране.